Ave Maria

Pobožnost fare Koljnof – za familije/obitelj…
A kópházi egyházközség ájtatossága – a családokért…

17.30 : Pobožnost-Ájtatosság

top