Ave Maria

Pobožnost fare Koljnof – za betežnike…
A kópházi egyházközség ájtatossága – a betegekért…

17.30 Pobožnost-Ájtatosság
18.00 Nažganje svić – Gyertyagyújtás

top