Ave Maria

Pobožnost fara Veliki Borištof, Filež, Mjenovo, Šuševo i Gerištof
A szabadbárándi, borisfalvi, fülesi, malomházi és gyiróti egyházközségek ájtatossága

top