Ave Maria

Pobožnost fara Koljnof i Mali Borištof
A kópházi és szabadbárándi egyházközségek ájtatossága

top