Ave Maria

Shodišće gradišćanskih Hrvatov u Lovretu
Várvidéki horvátok zarándoklata Lorettomba

08:00 sveta maša – szentmise

10:00 sveta maša – szentmise

14:00 litanjija – litánia

top