Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

A Máriacelli Vándor Szűzanya újra Kópházán


Minden év augusztus utolsó hétvégéjén tartják 1923 óta a várvidéki horvátok közös búcsúját Máriacellben. Ilyenkor a határ mentén, három ország (Magyarország, Ausztria és Szlovákia) területén elszórva élő horvátok zarándoklatra kelnek, egyesek gyalog vagy kerékpárral, míg mások buszokkal és autókkal, hogy egy hétvégén keresztül együtt imádkozzanak és énekeljenek a máriacelli Szűzanyához.

Kópházáról, mint ahogyan évről évre, immáron 28. alkalommal indult három napos gyalogos zarándoklatra augusztus 23-án egy 40 főből álló csoport. A kópházi zarándokokhoz második naptól csatlakoztak a Bezenyéről már három nappal korábban útra kelt hívek mintegy 25-en, hogy a zarándokút hátralevő részét együtt tegyék meg. A gyalogos zarándokok szombaton útjuk céljához érve közösen vonultak be énekelve a máriacelli bazilikába, hogy kéréseiket, kívánságaikat és hálájukat kifejezve mondjanak köszönetet a Szűzanyának. A zarándokokat P. Karl Schauer OSB máriacelli superior is köszöntötte, aki kiemelte, hogy Máriacell a Szűzanya közbenjáró szeretete révén a határokat átívelve összeköti Közép-Európa népeit, és arra tanít minket, hogy Krisztusra, Európa reményére figyeljünk. A szombat esti szentmisén és az azt követő, a Máriacelli Vándor Máriával tartott gyertyás körmeneten mintegy 5000 horvát zarándok vett részt. A vasárnapi ünnepi szentmisét Agidius J. Zsifkovics burgenlandi megyés püspök koncelebrálta, amelyet énekeikkel a kópházi tamburazenekar és gyalogos zarándokok tettek ünnepélyesebbé.

Az idei évben különösen nagy örömet és hálaadást jelentett nekünk, kópházi híveknek a zarándoklat, hiszen egyházközségünk egy új katolikus papot adott Mogyórósi Márk kópházi fiatalember személyében, aki velünk együtt gyalog zarándokolt. Egy évvel korábban a kópházi születésű Egresits Ferenc atya ezüstmiséjét mutathatta be kegytemplomunkban. Plébánosunk, Németh Antal atya pedig 20. éve szolgálja egyházközségünket. A 240 évvel ezelőtt, 1772. július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján felszentelt búcsújáró kegytemplomunk teljes külső renoválását is sikerült ebben az évben befejezni. E kegyelmek után, valamint sok éves máriacelli zarándoklataink imái és áldozatvállalásai révén egyházközségünket érte az a megtiszteltetés, hogy 15 év után újra búcsújáró templomunk adhat otthont a várvidéki horvátok Máriacelli Vándor Máriájának. A Szűzanya utazó szobrát 1973 óta minden évben egy másik várvidéki horvát egyházközségnek adják tovább a közös zarándoklat végén, így kaptuk meg idén a Vándor Máriát vasárnap, augusztus 26-án a zarándoklatot záró ájtatosság keretében a stinatz-i (Ausztria) hívektől. A máriacelli Máriát a falu közepén álló Szent Márton-plébániatemplomnál már nagy örömmel várták egyházközségünk lakói, hogy onnét körmenettel kísérjék a búcsújáró kegytemplomba, ahol ünnepi szentmise keretében elhelyezésre került a szentélyben.
A Szűzanya utazószobra jövő év augusztus végéig marad a kópházi búcsújáró kegytemplomban. Az elkövetkező hónapokban minden első szombaton és Mária ünnepen Mária ájtatosságot tartunk, amelybe minden Máriát tisztelő bekapcsolódhat.

A kópházi egyházközség nagy szeretettel hívja a híveket zarándoklatra a Máriacelli Vándor Szűzanyához és a Kópházi Fekete Madonnához. Minden zarándokot, akár egyedül, akár családdal, közösséggel vagy egyházközséggel szívesen fogadunk. Kérjük, hogy a zarándoklat szándékát időben jelezzék a 99/357-126-os telefonszámon (egyházközségi hivatal telefonszáma szerda és péntek délelőtt) vagy rkek.kophaza@gmail.com email címen, valamint további programok és információk a www.avemaria.hu honlapon találhatók.

Máriát dicsérni, hívek jöjjetek, mert a Kópházi Fekete Madonna és a Máriacelli Vándor Szűzanya vár mindenkit!

dr. Egresits József
Kép: Fábiánkovits Ferenc, dr. Egresits József