Ave Maria

Németh Antal +36 20 773 8551
desetnik farnik – esperes plébános
* Sopronhorpács, 1940.12.25.

KÓPHÁZA-KOLJNOF glavni farof – főplébánia
šopronski desetnički kotar – soproni esperesi kerület
Hodočasna crikva pohodjenja Blažene Divice Marije
Crikva sv. Martina
H-9495 Kópháza-Koljnof, Vasút utca – Kolodvorska ulica 53. | +36 99 357 126
Gludovatz Mihály/Mihovil +36 99 357 031

__________________________________________

BALF-WOLFS plébánia | soproni esperesi kerület
Szent Wolfgang templom
Szent József kápolna
H-9494 Balf, Fő utca 132.
Csukovits György +36 99 339 225

__________________________________________

FERTŐBOZ-HOLLING plébánia | soproni esperesi kerület
Szentháromság templom
H-9493 Fertőboz, Fő utca 16.
Pék György +36 99 357 625

__________________________________________

HARKA plébánia | soproni esperesi kerület
Szent Péter és Szent Pál templom
H-9422 Harka, Nyéki utca 13.
Gosztola Eszter katharka@gmail.com

__________________________________________

Petar Mogyorósi MSc
medijareferent – médiafelelős
petar.mogyorosi@gmail.com

top