Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Legenda Lorike / Lórika legenda

Legenda Hodočasne crikve Pohoda Blažene Divice Marije u Koljnofu
A kópházi Sarlósboldogasszony Kegytemplom legendája

Po legendi se je mlada Eleonora u svojem teškom betegu zavjetovala Divici Mariji, da ako ozdravi, se neće udati, nego će stupiti u kloštar i posvetiti se Bogu, kako su to već ki učinili kroz povijest kršćanstva. Ozdravila je i vrijeda je naznala svojim roditeljem nakanu svoju. Medjutim su oni odlučili, njenu ruku dati Ladislavu Wesselényi uz pomoć biškupa egerskoga. Iako se nije kanila suprotstaviti volji roditeljev, željila je svoj zavjet držati. Biškup ju je od svojega zavjeta čistoće odvezao s tim razlogom, da se ona u tom vrimenu nije mogla zavjetovati, ar nije mogla ništ znati o biti sakramenta hištva. Natpastir je istodobno pozvao oca divičice na ostavrenje dobroga čina u korist kapele.

A legenda szerint egy ízben a fiatal Eleonóra súlyos betegségében fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha felgyógyul, nem megy férjhez, hanem kolostorba vonul és életét Istennek szenteli, mint oly sokan már a kereszténység története során. Hamarosan felgyógyult és közölte szándékát szüleivel. Ám azok már elhatározták, hogy Wesselényi Lászlóhoz adják férjhez az egri püspök támogatásával. Bár nem akart szembeszegülni szülei akaratával, nagyon vágyott fogadalma teljesítésére. A püspök felmentette Eleonórát tisztasági fogadalma alól azzal az indokkal, hogy annak idején megfontoltan fogadalmat sem tudott tenni, hisz mit sem tudhatott a házasság szentségének lényegéről. A főpásztor édesapját pedig valami jótettre buzdította a kápolna javára.

Na dan hištva se je i priroda od veselja zračila u keresturskom dvorcu, kade nijedan nije upametzeo kakovi oblaki su se ganuli iz Koljnofa – veli dalje legenda. Svi su došli iz crikve i počelo se pirovati. Mlada žena se je povukla va oblok i molila je Bogu, da ju primi k sebi. Velik vihor se je nadvignuo, strijela je udrila u divojku i je umrla. Otac je ostao prez batrenja. Turobni Franjo Nádasdy je sljedeći odlomak preštao iz Biblije dvorske kapelice: „Ar smo svi Božji – reče Gospodin – ja išćem svoju slavu i nju nikomu ne dam”. Iz velike turobnosti stupivši van, dao je podignuti kapelicu iz kamena na istom mjestu kade se je njegova kćer zavjetovala svetoj Divici i kade je Eleonora našla vječno počivališće.

Esküvője napján a természet is a boldogságtól ragyogott a keresztúri várban, ahol azonban senkinek nem tűnt fel, hogy Kópháza felől felhők tornyosulnak, folytatja a legenda. Már visszatértek a templomból és megkezdődött a lakodalom. A lány egy ablakmélyedésbe húzódva imádkozott Istenhez, hogy vegye őt magához. Vihar támadt hirtelen és villám csapott le a lányra, aki azonnal meghalt. Az apa vigasztalhatatlan volt. A megrendült Nádasdy Ferenc következő részletet olvasva az udvari kápolnában a bibliából: „Mert Istené vagyunk – szól az Úr – én dicsőségemet akarom és az én dicsőségemet senkinek nem adom”, fájdalmából feleszmélve leánya emlékére 1670-ben kőkápolnát építtetett, ugyanazon a helyen, ahol leánya a Szent Szűznek fogadalma tett, és ahol Eleonóra végső nyugalomra talált.