Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Črna Madona / Fekete Madonna

Povijest Hodočasne crikve Pohoda Blažene Divice Marije u Koljnofu
A kópházi Sarlósboldogasszony Kegytemplom története

Čuvena hodočasna crikva Koljnofa, ka je jedino hodočasno mjesto Črne Madone lovretanske u Ugarskoj, stoji uz glavnu cestu, ka pelja od Šoprona prema Cenki u blizini austrijanske granice.

Kópháza híres búcsújáró temploma a Soprontól Nagycenk felé vezető országút mentén az osztrák határ közelében áll, ami a mai Magyarország területén található egyetlen loreto-i Fekete Madonna búcsújáró kegytemplom.

Povijest hodočasnoga mjesta počne koncem 17. stoljeća i usko je povezana s familijom Nádasdy. Selo je pripadalo imanju Franje Nádasdyja (1623-1671) ki je bio grof i državni sudac i ki je tijekom katoličanske restauracije (protureformacije) obnovio već katoličanski crikav i hodočasnih mjest. Med ostalim on je fundator i donator kapelice svetoga Štefana kralja u celjanskoj baziliki (Mariazell u Austriji) 1665-oga ljeta. U njegovom hištvu se je rodilo već dice. Po legendi je obljubljena kćer Eleonora bila od malena jako boležljiva. Vračitelji su mogli nek toliko savjetovati, da bude čuda vrimena na friškom zraku. U odvažnoj katoličanskoj obitelji odgojena kćer je gustokrat na mjesto igre svoje veselje našla u molitvi. Jako je rado vidila onu malu kapelu u koljnofskoj lozi, kade je stao pilj Marije Lovretanske, Črne Madone. Ov pilj je doprimio nje otac iz mjesta imenom Lovreta prik Lajtanskih brigov, kade je sa ženom Anom Esterházy utemeljio kloštar Marijinih slug, Nazaretski dom Marije. Ovo je bilo najveće lovretansko hodočasno mjesto Ugarske. (Danas je u austrijanskom dijelu Gradišća.)

A kegyhely története a XVII. század végére nyúlik vissza, és szorosan kötődik a Nádasdy családhoz. Nádasdy Ferenc (1623-1671) gróf, országbíró birtokához tartozott a falu, aki a katolikus megújulás (ellenreformáció) idején több katolikus templom és kegyhely megújítója volt. Többek között a máriacelli bazilika Szent István király kápolna alapítója és adományozója 1665-ben. Házasságából sok gyermek született. A legenda szerint legjobban szeretett Eleonóra nevű lánya kisgyermek kora óta sokat betegeskedett. Az orvosok annyit tudtak tanácsolni, hogy sokat tartózkodjék a friss levegőn. A buzgó katolikus családban felnövekvő kislány gyakorta játék helyett is az imában lelte örömét. Nagyon szerette azt a kópházi erdőben álló kis kápolnát, amelyben a Lorettói Mária, a Fekete Madonna szobra állt. Ezt apja hozta a Lajta-hegységen túli Lorettom nevű helységből, ahol feleségével, Esterházy Annával, a nagy Mária-tisztelő Esterházy Pál nádor lányával ő építtette meg a szerviták kolostorát, Mária názáreti házát. Ez volt Magyarország legnagyobb lorettói kegyhelye. (Ma Burgenlandban, Ausztriában.)

Kamenu kapelu je dao u sredini 18. stoljeća grof Anton Széchenyi povećati, to je današnja lipo ukrašena crikva. Kapelu su u sredini 18. stoljeća odvažnim djelovanjem farnika Pavla Behovšića (1738-1774), pomoćom grofa Antona Széchenyija i od milodarov vjernikov od temelja ponovno zgradili i 2. julijuša 1772. ljeta na svetak Pohodjenja Blažene Divice Marije posvetili.

A kápolnát a XVIII. század közepén Széchenyi Antal gróf megnagyobbíttatta, ez a mai díszesebb templom. A kápolnát a XVIII. század közepén Behofsich Pál plébános (1738-1774 között) kitartó munkáságának, valamint Széchenyi Antal gróf és a hívek adományainak köszönhetően alapjaitól kezdve újjáépítették és így nyerte el a mai díszesebb formáját a templom, amelyet 1772. július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepén szenteltek fel.

Od početka dojde čuda ljudi k Črnoj Madoni od svih stran okolice na Nazvišćenje Marijino (25. marcijuša), na Pohod Divice Marije kod Elizabete, to je dan posvećenja hodočasne crikve (2. julijuša), na Veliku mašu, svetak unebozeća Divice Marije (15. augustuša, glavni kiritof), na Malu mašu, rodjenje Marijino (8. septembra) i na neoskrunjeno prijeće Divice Marije (8. decembra).

A Fekete Madonnához már a kezdetektől zarándokolnak a szélrózsa minden irányából hagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (március 25.); Sarlós Boldogasszony, Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél ünnepén, a kegytemplom felszentelésének napján (július 2.); Nagyboldogasszony, Szűz Mária Mennybevételének ünnepén (augusztus 15. a főbúcsú); Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének napján (szeptember 8.) és Szűz Mária Szeplőtelen fogantatás ünnepén (december 8.).

Ovo hodočasno mjesto je dijel sridnjoeuropskoga marijanskoga hodočasnoga puta ki je osnovan 2007. ljeta. Fara Koljnof velikom ljubavlju očekuje i prima sve hodočasnike, bilo sami, bilo s obiteljom, zajednicom ili farskom općinom dolazu.

A zarándokhely a 2007-ben létrehozott közép-európai Máriaút zarándokútvonal szerves része. A kópházi egyházközség nagy szertettel vár és fogad minden zarándokot, akár egyedül, akár családdal, közösséggel vagy egyházközséggel érkezzen.

Mariju dičiti, vjerniki hodte sad, Črna Madona lovretanska u Koljnofu zove vas!
Máriát dicsérni, hívek jöjjetek, a loreto-i Fekete Madonna Kópházán hív benneteket!