Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Blagoslavljanje crikav i pilja

U Koljnofu su pri svetačnosti blagoslovili veljek dvi crikve. Jurski biškup Lajoš Pápai je u hodočasnoj crikvi Blažene Divice Marije posvetio novo inštalirano grijanje pod škamlji. U selu su biškupi Pápai i gradišćanski biškup Egidije Živković blagoslovili pilj patera Jeronima Sinkovića.

Sinković je bio prvi hrvatski spovidnik u Celju i je u okolišni fara redovito mašovao, kot na primjer u Aflenzu i Turnau-u. U Turnau-u je polag Ingride Klemenčić pokopan, ali oni nisu mogli najti njegov grob. Tako da su domaćemu benediktincu u selu postavili pilj na njegov spomen.

Pilj kaže kip Celjanske Marije i predstavlja Sinkovićevu povezanost hodočasnomu mjestu u Štajerskoj. Pilj je postavila seoska Hrvatska samouprava, čija predsjednica je Ingrid Klemenčić.

Crikva sv. Martina prlje stala na cimitoru

Blagoslovili su i renoviranu crikvu svetoga Martina, čiji 1700. rodjendan svečuju širom Ugarske s posebnimi priredbami. Renovacija je bila u opsegu od oko 80.000 eurov, je rekla Ingrid Klemenčić. U okviru renovacije, ka je durala prilično dvoja ljeta, su doznali da je crikva, ka sada stoji u centru sela, pred nekoliko sto ljeti bila na mjestu sadašnjega cimitora.

„Ali točnije informacije moramo još izviditi“, tako Klemenčić. U okviru jubilarnoga ljeta, u kom su jur imali nekoliko priredab, predvidjaju peljati istraživanja i pak izdati povijesnu broširu.

U hodočasnoj crikvi inštalirali novo grijanje

U hodočasnoj crikvi Blažene Divice Marije su inštalirali novo grijanje, ko je pod klupi. Stroški za grijanje su višini od prilično 35.000 eurov. Novo grijanje je posvetio jurski biškup Lajoš Pápai.

Šarolik kulturni program pred crikvom
Kulturni program pred crikvom svetoga Martina su oblikovali folkloraši osnovne škole Mihovila Nakovića u Koljnofu kot i folklorna grupa imenom Ogranak seljačke sloge Buševec iz Hrvatske, s kimi imaju Koljnofci partnerske veze. A i koljnofska škola se jur ljeta dugo druži sa osnovnom školom u Buševcu.

ORF Hrvati