Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Film o 250 ljet Črna Madona u Koljnofu

U Koljnofu su srijedu navečer predstavili film, koga su dali napraviti prilikom jubileja „250 ljet Črna Madona u Koljnofu“. Jubilej su svečevali lani. Nalog za filmski projekt je dala Hrvatska seoska samouprava Koljnofa.

Projekt je podupirao i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ideju za film je imao rodjeni Koljnofac Petar Mogyorósi s intencijom, da dokumentiraju ov veliki jubilej frtalj tisućljeća Črne Madone u slika i filmu, da je spominjna, gane, batri i čvrsti u vjeri.

Trojezična filmska ponuda pomoću podtitulov

Film „Va obrambi Črne Madone“ dura oko 10 minut i je publiciran na youtube kanalu Hrvatske samouprave Koljnofa. U dvojezičnom hrvatsko-ugarskom filmu se moru uključiti hrvatske, ugarske ili nimške podtitule. Ufaju se, da će film biti poziv za svakoga, je rekao Petar Mogyorósi.

Prezentacija katoličanskoga kalendara

Pri istoj priliki su predstavili i hrvatski katoličanski kalendar, u kom su zastupane hrvatske fare i hodočasna mjesta Hrvatov. Pogljavlje o Koljnofu je sastavila Ingrid Klemenčić, ka je uostalom i glavna urednica Gradišće Kalendara.

ORF Hrvati