Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Hrvatsko shodišće u Koljnofu i jubilej crikve

U Koljnofu je čer nedilju bilo hrvatsko shodišće koljnofskj Mariji. Mašu je služio farnik Joško Kuzmić, peljač liturgijskoga referata u hrvatskoj sekciji biškupije Željezno. Muzički oblikovali su mašu Zelenjaki iz Gerištofa. Zvana toga su nedilju navečer u Koljnofu svečevali 245. obljetnicu posvećenja crikve Blaženoj Divici Mariji.

Tom prilikom su imali i bermanje s jurskim biškupom Andrášom Verešem, ki je predsjednik Ugarske biškupske konferencije. Mašu su muzički oblikovali koljnofski tamburaši i ženska klapa Golubice.

Od lani se Koljnof broji med hrvatska shodišća

Stoprv lani su shodišće u Koljnof uvezali u kolo hrvatskih shodišć u organizaciji Hrvatske sekcije biškupije Željezno. Shodišće u hodočasnoj crikvi zvana sela je 2. julija na svetak Blažene Divice Marije. Ostala hrvatska shodišća biškupije Željezno su shodišće u Vincjet, Juru, Celje, Lovretu i Željezno na brigu.