Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Izlet fare Koljnof u Željezno

Fara Koljnof, ka na Martinju svečuje svoj Mali kiritof, bila je danas, utorak, na izletu u Željeznu. Grupa od 50 ljudi je razgledala zemaljski študio ORF-a i dvorac Esterhazy.

Svetačnom vešperom u stolnoj crikvi Željezna su Koljnofci završili svoj prvi farski izlet. Po riči farske savjetnice Ingrid Klemenčić kanu odsada svako ljeto organizirati izlet u drugu faru, ka isto ima svetoga Martina za patrona.

U Koljnofu svečuju dva kiritofe. Hodočasna crikva je posvećena Divici Mariji, a mala crikva u selu je posvećena svetomu Martinu. Zbog toga Koljnofci 11. Novembra svečuju mali kiritof. Crikva Svetoga Martina je izgradjena 1785. ljeta.

ORF Hrvati