Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Koljnof pripravlja hrvatsko shodišće

Od ovoga ljeta početo je ciklus hrvatskih shodišć u organizaciji Hrvatske sekcije biškupije Željezno za jedno shodišće bogatije. Po hrvatskom shodišću u Vincjetu i Juri će u budućnosti na početku julija, točno 2. julija na svetak Blažene Divice Marije, biti hrvatsko shodišće u Koljnofu.

Zapravo su jur ljetos održali prvo hrvatsko shodišće ali kljetu je kanu veće svečevati zbog jubileja hodočasne crikve, povida Ingrid Klemenšić od fare Koljnof. Kljetu će naime biti 245. obljetnica posvećenja hodočasne crikve na rubu sela.

Biškup Živković je odobrio hrvatsko shodišće

Po razgovoru s biškupom Egidijem Živkovićem da su odmah dostali dozvolu za organiziranje hrvatskoga shodišća, je rekla Ingrid Klemenšić. Tim je Koljnof za Jurom drugo mjesto u Ugarskoj, u kom ćedu organizirati hrvatska shodišća u suradnji s Hrvatskom sekcijom biškupije Željezno.

Kanu organizirati shodišće spodobno kot u Lovreti

Kljetu će shodišće biti opširnije. Predvidjaju hrvatsku mašu dopodne, Oče naše, litaniju otpodne i znamda još jednu mašu podvečer. Zvana toga kanu organizirati osebujnu točku za dicu. „Mislim da je ovo lipa i važna mogućnost za nas Gradišćanske Hrvate da skupa dojdemo i skupa molimo Blaženoj Divici Mariji“, ovako Ingrid Klemenšić.

Ostala hrvatska shodišća u organizaciji Hrvatske sekcije biškupije Željezno su shodišće u Vincjet, Juru, Celje, Lovretu i Željezno na brigu.

Fara Koljnof ljetos nije samo dostala hrvatsko shodišće nego je uz drugo dala renovirati crikvu sv. Martina u sredini sela i je organizirala različna predavanja i izlete prilikom ljeta sv. Martina.