Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Koljnofski advenat je bio jako uspješan

U hodočasnoj crikvi Črne Madone u Koljnofu su subotu imali zadnju svetačnost u okviru Koljnofskoga adventa. U okviru nastupa folklorne grupe Koljnof s gosti su nažgali četvrtu sviću. Kolo predbožićnih koncertov je otvorio ženski vokalni sastav Biseri iz Unde.

Onda su slijedili nastupi glumca Stipana Đurića i tamburaškoga sastava Koprive iz Petrovoga Sela.

Srićni, da su mogli održati Koljnofski advenat

Ingrid Klemenčić, organizatorica koncertov i zamjenica predsjednice Hrvatske samouprave Koljnof je prem teških uvjetov pozitivno bilancirala ljetošnji Koljnofski advenat. Ov jako lip običaj nažiganja svić s koncerti je pred 16-imi ljeti bio pokrenuo Petar Mogyorósi.

Ingrig Klemenčić se veseli da su mogli opet održati Koljnofski advenat u domaćoj hodočasnoj crikvi. Lani je priredba zbog pandemije bila samo online. Pri svetačnosti su se držali sigurnosnih mjerov: gledali su na razmake, a pohodiniki priredbe su nosili maske.

Ljudi su bili željni uživih koncertov

Na početku nisu znali je li ćedu moći pozvati svoje prijatelje iz Hrvatske, iz Buševca i Gračana. Pokidob austrijanska grupa SUNDORA zbog lockdowna nije mogla doći, je uskučio glumac Stipan Đurić na drugu adventsku subotu. Konačno su mogli održati sve četire koncerte, tako Ingrid Klemenčić.

Pri zadnjem koncertu su sudjelivala i dica tretoga razreda osnovne škole Koljnof. Priredbe su bile jako dobro pohodjene. Domaćini su se veselili, da su mogli pohoditi adventske svetačnosti u domaćem selu i se tako pripraviti na Božić, je rekla Ingrid Klemenčić.

Jur po 16. put su priredili Koljnofski advenat

U Koljnofu jur od 2005. ljeta organiziraju svetačno nažiganje adventskih svić i predbožićne koncerte. Uz koncerte imaju od 2014. ljeta i otvaranje adventskih oblokov u selu, ko se more pogledati i u internetu.

Koljnofski advenat priredjuju fara Koljnof skupa s Hrvatskom samoupravom Koljnofa, koljnofskim hrvatskim društvom i s Mladimi Koljnofci.