Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Koljnofski advenat su svetačno otvorili

Dokle su u Austriji zbog lockdowna sve priredbe otpovidane, je na ugarskoj strani moru održavati. U Koljnofu su subotu imali prvu svetačnost u okviru Koljnofskoga adventa. Ženski vokalni sastav Biseri iz Unde je muzički oblikovao ov večer u hodočasnoj crikvi.

O organizaciji programa na ove četire subote, je rekla Ingrid Klemenčić od Hrvatske samouprave Koljnofa su u Ugarskoj ljetos dozvolile korona-mjere, da ipak priredu koncert uz držanje sigurnosnih mjerov.

Bilo je jako teško, ar nisu znali na početku, kako ćedu postupati, a na drugu stran da je momentano jako teško pozvati grupe iz Austrije. Sada da se ufaju, da ćedu moć skroz organizirati sve četire priredbe u crikvi i sve planirane koncerte u adventu.

Stanovniki sela su jur čekali na ovu priredbu

Ljudi da su jur jako čekali na ovu priredbu i otvaranje oblokov u selu jer to da je bila jur navada, ku su upeljali 2014. ljeta.

Posebnost pri otvaranju je, da dojde svaki dan seoski farnik ki s ljudi skupa moli i jači. To da sve ljude jako skupa drži,je rekla Ingrid Klemenčić. U Koljnofu jur prik 15 ljet dugo organiziraju svetačno nažiganje adventskih svić i božićne koncerte.

Predstavili su obljubljene tradicionalne jačke

U hodočasnoj crikvi Črne Madone je vokalni sastav Biseri iz Unde predstavio obljubljene tradicionalne i popularne hrvatske adventske i božićne jačke iz Gradišća i Hrvatske. U Koljnofu jur prik 15 ljet dugo organiziraju svetačno nažiganje adventskih svić i božićne koncerte.

Ideja za ovu adventsku seriju priredab dojde od Petra Mogyorosija, nekadašnjega peljača Mladine Koljnofa (MladiK) i zastupnika Hrvatske samouprave Koljnof, ki je ovu tradiciju adaptirao od benediktincev. Najvažniji cilj ovih koncertov je da se vjerniki skupa duševno pripravu na Božić.

Koncerti planirani za sve četire subote u adventu

U organizaciji fare Koljnof skupa s Hrvatskom samoupravom Koljnofa, Koljnofskim hrvatskim društvom i s Mladimi Koljnofci ćedu na sve četire subote u adventu prirediti koncerte.

4. decembra će nastupiti glumac i pripadnik hrvatske manjine u Ugarskoj, Stipan Đurić. 11. decembara ćedu gostovati Koprive iz Petrovoga Sela u Koljnofu, a četvrtu subotu, 18. decembara će Folklorna grupa Koljnof s gosti predstaviti predbožićni program.

Advenat u hodočasnoj crikvi ima dugoljetnu tradiciju

Mladi Koljnofci su 2005. ljeta po prvi put organizirali adventski program u hodočasnoj crikvi Črne Madone.

Za ovu seriju predbožićnih priredab sa svetom mašom i koncertom su si pred pandemijom svako ljeto pozvali i goste iz Austrije, Slovačke i Hrvatske. Prošlo ljeto su zbog pandemije prez publike priredili koncerte. Ljetos nastupaju ovde gosti isključivo iz Ugarske.

Otvaranje adventskih oblokov i online predstavljeno

Uz koncerte imaju i otvaranje adventskih oblokov u selu. Svaki dan do Badnjaka se u 18.00 uri otvara odnosno rasviti jedan nakinčeni oblok, a na subote jur pol ure ranije. Obično su svi stanovniki Koljnofa pozvani da se pridružu ovoj akciji.

Prošlo ljeto je zbog pandemije uz organizatore i farnika sudjelivala svaki dan samo ona familija, ka je oblikovala oblok. Za publiku su svetačnost s pjesmami i molitvami stavili online u internet.

Ovo ljeto se ufaju, da se moru sastati u maloj grupi, a za druge stanovnike sela ćedu opet online predstaviti obloke, je rekla inicijatorica adventskih oblokov, Ingrid Klemenčić.

ORF Hrvati