Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Ljeto svetoga Martina u Koljnofu

Fara Koljnof, na čelu s farnikom Antalom Némethom, je proglasila ljeto svetoga Martina. Fara, ka uz hodočasnu crikvu ima i manju crikvu svetoga Martina, je za ovo jubilarno ljeto dostala kih 3.300 eurov od Ministarstva ljudskih resursov.

Pineze iz lonca Ministarstva ljudskih resursov ćedu koristiti za farska putovanja, predavanja, izložbe i sastavljanje brošire o svetačnomu ljetu i fari Koljnof.

Saniranje crikve svetoga Martina

Pred kratkim je grupa Koljnofcev jur imala svoje prvo putovanje. Gostovali su u Undi, Prisiki, Hrvatskom Židanu i Plajgoru. Tokom ljeta sv. Martina ćedu u Koljnofu zvana toga inštalirati grijanje u hodočasnoj crikvi i izolirati crikvu svetoga Martina. Posvećenje renoviranih crikav će biti kljetu u maju. Ljeto svetoga Martina će završiti kljetu 11. novembra. Onda ćedu i prezentirati broširu o ovom jubilarnomu ljetu i o fari Koljnof.

ORF Hrvati