Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Marija med nami / Mária közöttünk

Povijest i štacije Putujuće Celjanske Marije

Putujuća Celjanska Marija je dar hodočasnoga mjesta dugoljetnomu organizatoru hrvatskih shodišćev Martinu Meršiću mladjemu, prilikom 50-ljetnice skupnih shodišćev. Od onda, od 1973. ljeta je ona na putu. Po Meršićevoj smrti je Augustin Blazović pojerbao kopiju milosrdnoga kipa Celjanske Marije. 1983. ljeta ju je predao željezanskoj biškupije, ka sada odlučuje, u kom selu će ljetodan dugo ostati. Na samom početku su se kod Putujuće Marije priredjivale samo seoske svetačnosti. U medjuvrimenu različne hodočasne grupe dohadjaju i piše u ono selo, u kom ljetodan dugo prebiva Putujuća Marija.

Dosadašnje štacije Putujuće Marije

1973-74 Veliki Borištof | 1974-75 Stinjaki | 1975-76 Pandrof | 1976-77 Filež | 1977-78 Hrvatski Cikljin
1978-79 Pinkovac | 1979-80 Vulkaprodrštof | 1980-81 Čajta | 1981-82 Čemba | 1982-83 Celindof
1983-84 Šuševo | 1984-85 Nova Gora | 1985-86 Čajta | 1986-87 Ketelj | 1987-88 Uzlop
1988-89 Vincjet | 1989-90 Stinjaki | 1990-91 Pandrof | 1991-92 Cogrštof | 1992-93 Hrvatski Židan
1993-94 Štikapron | 1994-95 Frakanava | 1995-96 Čemba | 1996-97 Vulkaprodrštof | 1997-98 Koljnof
1998-99 Trajštof | 1999-2000 Novo Selo | 2000-01 Petrovo Selo | 2001-02 Cindrof | 2002-03 Filež
2003-04 Beč (CGH) | 2004-05 Čunovo | 2005-06 Čemba | 2006-07 Vorištan | 2007-08 Mjenovo
2008-09 Pinkovac | 2009-10 Klimpuh | 2010-11 Beč (Hrvatska misija) i Bizonja | 2011-12 Stinjaki

2012-2013 na 40. obljetnicu
po drugi put Koljnof