Ave Maria

Fara Koljnof od srca poziva i očekuje sve vas na shodišće k Putujućoj Mariji Celjanskoj a istovrimeno i Koljnofskoj Črnoj Madoni. Rado bi vas primili bilo pojedino, bilo s familijom, grupama ili s vjerniki farske općine. Prosimo da nam javite na vrime vaš dolazak ili telefonom ili na e-mail adresu!

A kópházi egyházközség nagy szeretettel hívja és várja a kedves híveket zarándoklatra a Máriacelli Vándor Szűzanyához és egyben a Kópházi Fekete Madonnához. Szeretettel fogadunk minden kedves zarándokot, érkezzék akár egyedül, akár családdal, közösséggel vagy egyházközséggel. Kérjük, hogy a zarándoklat szándékát időben jelezzék az alábbi telefonszámokon illetve e-mail címeken!

Mariju hvaliti vjerniki dojdite!
Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!

Klemensits Ingrid
klemensits.ingrid@gmail.com
+36 20 911 40 55 | +43 699 1814 3024

odnosno-illetve:
+36 99 357 126
srijedu i petak dopodne
szerdán és pénteken délelőtt

top