Va obrambi Črne Madone ✝ A Fekete Madonna oltalmában
In der Obhut der Schwarzen Madonna ✝ Under the protection of the Black Madonna

Fara / Egyházközség

dušobrižnik – lelkipásztor | predsjednik – világi elnök | notar – jegyző

pastoralni odbor – lelkipásztorkodási bizottság:

financijski odbor – gazdasági bizottság:

cimitorska služba – temetőgondnokság