Ave Maria

dušobrižnik – lelkipásztor | predsjednik – világi elnök | notar – jegyző

pastoralni odbor – lelkipásztorkodási bizottság:
– liturgična djelatna zajednica – liturgikus munkacsoport
– djelatna grupa za vjeronauk – hitoktatási munkacsoport
– djelatna grupa za obiteljsku skrb – családgondozási munkacsoport
– karitativna djelatna grupa – karitatív munkacsoport
– djelatna grupa za medije – sajtófelelős munkacsoport
– djelatna grupa za ekumenu – ökumenikus munkacsoport

financijski odbor – gazdasági bizottság:
– skrbnik za financije – gazdasági gondnok (templomatya)
– nadzornik za financije – gazdasági felügyelő
– revizori – számvizsgálók

cimitorska služba – temetőgondnokság

top